Trouwen in de Bethlehemkerk

Gefeliciteerd met uw voornemen om te trouwen. Mooi dat u uw huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen en Gods zegen daarover wilt vragen. Zijn zegen is immers het beste fundament voor een huwelijk tussen man en vrouw.

Hieronder kunt u de gang van zaken rond een huwelijksdienst in onze kerk lezen. Voor alle onderstaande alinea’s geldt dat het initiatief bij u ligt. Voor een goede voorbereiding is het van belang dat u met alle betrokkenen afspraken maakt!

Dominee
Het regelen van de bevestigingsdienst begint met het bespreken van uw voornemen met onze gemeentepredikant, sinds 1 juli 2018 is dat ds. E.K. Foppen. In principe wordt de dienst door hem geleid. In overleg met hem en de koster kunt u de datum van de dienst vaststellen. U zult met de predikant een gesprek hebben over de Bijbelse betekenis van het huwelijk en over de invulling van de bevestigingsdienst. Neem dus ruim op tijd contact op met ds. Foppen,

predikant@bethlehemkerk-denhaag.nl.

Koster
De koster, Johan Quist, beheert de agenda en kan zien wanneer het kerkgebouw beschikbaar is. Tevens bespreekt u met hem de praktische gang van zaken. Zijn emailadres:koster@bethlehemkerk-denhaag.nl.

Misschien heeft u bijzondere wensen. Ook deze kunt u met de koster en de predikant bespreken.

Als u gebruik wilt maken van liturgieboekjes verzorgt u deze zelf. Overlegt u dan wel met de koster over het moment van levering van deze boekjes bij de kerk.

Meestal worden de diensten uitgezonden via onze website. Dit gebeurt niet altijd omdat het vrijwilligerswerk betreft. Opnames kunnen na afloop worden gedownload van de website of op verzoek worden geleverd op dvd. Als u vooraf wilt weten of opnames gemaakt worden kunt u contact opnemen met de coördinator Joop Quist: jpq@planet.nl.

Organist
In principe speelt de eigen organist van de Bethlehemkerk, Aarnoud de Groen, tijdens de huwelijksdienst. U dient dat zelf af te stemmen met Aarnoud via adg@aarnouddegroen.com. Maar misschien is er in de familie of vriendenkring iemand waarvan u het mooi zou vinden als hij of zij tijdens de dienst zou spelen. Dat is onder onbepaalde voorwaarden mogelijk. Neem ook in dat geval contact op met Aarnoud.

Kerkrentmeester
De verantwoordelijk ouderling-kerkrentmeester is Leendert Klokkenburg. U kunt hem op de hoogte stellen van datum en tijdstip van uw huwelijk via kerkrentmeesters@bethlehemkerk-denhaag.nl.

Als u lid bent van onze gemeente betaalt u een kleine vergoeding van € 100 voor de huwelijksdienst. Dit kan worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL73INGB0003461703). Daarnaast betaalt u eventuele extra kosten voor bijzondere wensen. Tijdens de dienst vindt een diaconale collecte voor een goed doel plaats. U kunt zelf een goed doel voorstellen, of dit overlaten aan de diaconie van de Bethlehemkerk. Voor vragen en afspraken over de kosten en het doel van de collecte kunt u contact opnemen met de kerk-rentmeester.

Als u geen lid bent van de Bethlehemkerk komen de huur van het gebouw en orgel, de arbeidskosten van predikant, koster en organist en extra kosten van bijzondere wensen voor uw rekening. Neemt u over de kosten en verhuurvoorwaarden gerust contact op met de kerkrentmeester.