Heeft u hulp nodig?

In bovenstaande woorden is een poging gedaan om een reële situatie te schetsen van hoe mensen het leven kunnen ervaren. Misschien roept het wel herkenning op en zou u hierover of over andere zaken die uw leven aangaan best eens verder over door willen praten.

Diakonale hulp & Pastorale hulp

Die mogelijkheid wil de Bethlehemkerk u graag geven. Wanneer u contact opneemt via het onderstaande contactformulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Waarheen gaat gij? – Quo vadis?

De term ‘Que vadis?’ komt uit het Latijn en betekent: ‘Waarheen gaat gij?’ Een vraag die mensen wil dwingen om na te denken over het doel van hun leven en ook over de verwachtingen die ze hebben van de toekomst.

Wanneer je ziet wat er om je heen allemaal gebeurt in deze wereld, ver weg en dicht bij, geeft dat niet altijd aanleiding om die toekomst rooskleurig tegemoet te zien. Er is sprake van veel onrecht. De spanningen in de wereld nemen verder toe en er zijn grote zorgen om het klimaat. Zomaar een paar items die dagelijks het nieuws bepalen en veel onzekerheid geven.

Soms hoor je mensen voorzichtig de vraag stellen of God bij al deze dingen nog wel betrokken is. Toen ze vroeger nog naar de kerk gingen of op de zondagschool zaten, werd altijd gezegd dat God over deze wereld regeert omdat Hij de Almachtige is. Maar als dat werkelijk zo is, waarom is er dan zoveel narigheid in deze wereld? Als Hij Die liefdevolle God is waar gelovige mensen hun mond vol van hebben, waarom grijpt Hij dan niet in? En die vragen heb ik ook als ik zie wat er in mijn eigen leven allemaal gebeurd is. Waaruit bleek Zijn almacht toen mijn leven helemaal vastliep? En hoe komt het dan dat ik zo weinig van Zijn liefde ervaar in mijn leven, terwijl ik daar juist zo’n behoefte aan heb als ik eerlijk ben. Vragen te over waar ik voortdurend over nadenk, maar waar ik niet verder mee kom.