Huisregels

Welkom en verloop van de samenkomst

 1. Wij heten u van harte welkom in de Bethlehemkerk: gasten en gemeenteleden.
 2. De kerk is een ‘Godshuis’. Hier kunnen we God ontmoeten en eren. De bezoekers zoeken rust, stilte en de nabijheid van God. Ook betekent het dat we elkaar ontmoeten.
 3. De zondagse kerkdiensten zijn vrij toegankelijk en duren ongeveer anderhalf uur. We beginnen met stil gebed, ontvangen Gods zegen, bidden en zingen, lezen uit de bijbel en luisteren naar de voorganger.
 4. Tijdens de diensten zijn de deuren gesloten voor de veiligheid. Achterin de kerk is iemand aanwezig bij wie u terecht kunt in geval van vragen. Gedraag u zo, dat iedereen de dienst goed kan volgen.
 5. Na de ochtenddienst is iedereen van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met koffie en thee achterin de kerk. Graag ontmoeten wij u ook! En als u vragen heeft, beantwoorden wij die graag!

Respect en veiligheid

Houd rekening met elkaar en de orde van de kerkdienst. Concreet betekent dat:

 1. Toon respect voor het (eigendoms-)recht van de kerk en de aanwezigen.
 2. Voorkom overlast, schade, gevaar en/of letsel;
 3. Luister naar aanwijzingen van de leiding, de koster en de bedrijfshulpverleners.

Zij vervullen ook een belangrijke rol voor onze veiligheid, dus:

 1. Is het hen toegestaan een tassen- of kledingcontrole uit te voeren;
 2. Dient iedereen hun aanwijzingen op te volgen als zij de toegang tot de kerk ontzeggen en/of als de kerk verlaten moet worden.
 3. Kunnen zij u vragen naar uw identiteit, doel en aard van uw bezoek, enz.
 1. Houd samen het kerkgebouw schoon.
 2. Het is tijdens kerkdiensten niet toegestaan om zonder vooraf verleende toestemming in de kerk te fotograferen, te bellen of te filmen. Buiten de dienst mag u foto’s van het interieur maken. Voor publicatie van deze foto’s is echter toestemming vereist van de kerkrentmeesters.
 3. Het is niet toegestaan te roken in de kerk. Evenmin is het toegestaan om alcoholische consumpties of drugs mee te nemen en te gebruiken.
 4. Het is niet toegestaan dieren mee te nemen in de kerk. Uitzondering hierop zijn geregistreerde geleidehonden.

Filmopnamen door de kerk en schade eigendommen

 1. Tijdens de diensten worden er filmopnames gemaakt door medewerkers van de kerk die live worden uitgezonden. Dat betekent dat u met het bezoeken van de kerkdiensten hiermee instemt. Tijdens bijzondere diensten kunnen door hen ook foto’s worden gemaakt.
 2. In en rond de kerk is cameratoezicht aanwezig. De camerabeelden kunnen ter beschikking worden gesteld van de politie en/of opsporingsdiensten.
 3. Het verblijf van een bezoeker is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De kerk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van uw eigendommen. Ook is de kerk gevrijwaard voor de (geldelijke) gevolgen van verlies, diefstal of schade.