U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matth.1: 21b) Een heilige naam, gegeven rechtstreeks van Hogerhand, De naam van het Kind in de kribbe van Bethehem. U zult Hem de naam Jezus geven Dat zegt...

Psalm 103 vers 15-18 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de...

(credit foto: Нұрлан Саят, licentie CC-SA 3.0) Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Openbaring 2:5 Onlangs mocht ik een Rome-reis leiden die diep in de catacomben begon, maar hoog in de koepel van de St. Pieter eindigde. Wat een verschil! Een contrast. Wat is er...

“Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof?” (Lukas 8 vers 24 en...

Heb al uw broeders lief / Vrees God (1 Petr. 2:17) Twee heilzame adviezen. Allereerst: Heb al uw broeders lief. Even tussen haakjes: Zusters hoefden in die tijd niet apart genoemd te worden. Ze waren bij die broeders inbegrepen. Wij mogen dus lezen: Heb uw broeders...

“Zo zegt de Heere van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heiden volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want...

“Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen." (Efeze 4 vers 8) Die woorden van vers 8 haalt Paulus uit Psalm 68 vers 19. Daar heeft David het over de overwinningstocht van de...

Dient de Heere met blijdschap psalm 100: 2a Psalm 100 is een opwekkingslied om God met blijdschap te dienen. Weet u wie God is? Hij maakt Zichzelf bekend: Ik ben de Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk in goedertierenheid en trouw . Dat is een...

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want...