“….en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug…..” (Psalm 51 vers 13b en 14a) In het boek Handelingen lezen we dat tijdens het Pinksterfeest de Heilige Geest is uitgestort. In ruime mate, voor iedereen beschikbaar. Daarin verschilt...

U zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Mattheus 1 vers 23b) God...

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. (Openbaring 2 vers 4) Efeze was een belangrijke havenstad in Klein-Azië. Het bruiste aan alle kanten en de economie draaide op volle toeren. Daarnaast was Efeze ook heel religieus. In het centrum stond een...

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Markus 14 vers 38) We herkennen denk ik allemaal wel die momenten in ons leven dat onze geest ons de ene kant op wil sturen, terwijl...

Krijgt u ook wel eens een ‘ingeving’ als je voor een keus staat? Wat is dat? Onze intuïtie? Of kan het ook leiding zijn van de Geest? ’t Is maar waar je het brengt! Lucas, beschrijft in Handelingen 8 en 10 zulke ‘ingevingen’. 1. Naar een...

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Inhoudsloze verleiding, alsof Paulus vandaag schrijft. Onze wereld zit volgestouwd met verleidingen, voortdurend worden we verleid,...

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. (Mattheus 28 vers 5) Jezus zei tegen haar: Maria! (Johannes 20 vers 16a) De Here Jezus is opgestaan uit de dood. De...

99Waarom Christen? En waar? Handelingen 11:26 Waarom zijn we voor een Christelijke school? En waarom ook nog voor een Christelijke partij? Elders bestaat dat niet! ls ‘Christelijk' wel een bijbels woord? Dat niet. Maar Christen wèl en dat is beslissend. Wat is een christelijke school zonder christenen voor de...