Hartelijk dank voor de reeds ontvangen toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2015. Vandaag is het alweer de laatste aangekondigde gelegenheid om uw schriftelijke toezegging in de daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte te deponeren. Vooruit, we laten de kerkbalansdoos nog een weekje langer staan. In...