Een groot aantal gemeenteleden heeft jarenlang éénmalig of periodiek bijgedragen aan Brood voor de Buurt en Brood voor de Buurt2.0. De IZB en de kerkenraad willen u hiervoor hartelijk dankzeggen. Dankzij uw bijdragen is de begroting van BvdB2.0 altijd sluitend geweest; En dat vijf +...

Sinds vrijdag 26 oktober 13.30 uur is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. Het gezin Tamrazyan woont bijna negen jaar in Nederland en wordt met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak...

Op 6 maart is Mw. C.M. van Vliet-Goosens overleden, moeder van Else Koning-van Vliet, gewoond hebbend Van Vredenburchplantsoen 1. Op zaterdag 10 maart zal er om 13:00 uur in het Uitvaart Diensten Centrum Delft, Mozartlaan 674 te Delft, een korte afscheidsplechtigheid zijn, waarna er gelegenheid...

Op vrijdag 9 juni trouwen Albert Prins en Jolanda Hamelink. De kerkdienst is om 15.00 uur in de Hervormde Kerk in Tholen. Van harte gelukgewenst met jullie huwelijk....

In augustus 2017 zal dominee Vogelaar afscheid nemen van onze gemeente. In verband met de vakantie is de afscheidsdienst op 2 juli. Als gemeente moeten we dus op zoek naar een nieuwe predikant. Alle belijdende leden van de Bethlehemkerk hebben namen kunnen indienen van predikanten...

Het Beleidsplan van de Bethlehemkerk 2015-2020 is getiteld "Geloven, dienen, delen". Iedere vijf jaar maakt de gemeente een beleidsplan om richting te geven aan het gemeenteleven. De kerkenraad is vanaf de tweede helft van 2014 intensief bezig geweest met het maken van een nieuw...

De pastorale adressen zijn in zes wijken verdeeld. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor deze wijken. Voor vragen kunt u met hen contact opnemen. Door de postcodeverdeling kan iedereen gemakkelijk zien in wiens wijk hij of zij woont. Zie hiervoor ook ´Ons Kerkblad´....

De kerkenraad van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente bestaat uit de gemeentepredikant en de missionair predikant, ouderlingen, ouderlingenkerkrentmeesters en diakenen. Daarnaast zijn er ouderlingen met een bijzondere opdracht. De vergaderingen van de kerkenraad vinden periodiek plaats. De volledige kerkenraad vergadert zesmaal per jaar. Het moderamen vergadert daarnaast tienmaal...

Het Concept BELEIDSPLAN Bethlehemkerk Den Haag wordt D.V. dinsdag 31 maart op de gemeenteavond besproken. ...