Dit jaar wordt weer de Dorcas Voedselactie gehouden op dankdag 7 november. Met de Dorcas Voedselactie 2018 zamelen we producten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking niet in staat zijn om dit zelf te...

Het Focustraject heeft als doelstelling dat we als gemeente(leden) leren ons geloof te verbinden met ons dagelijks leven in onze buurt, bij onze vrienden, tijdens school/studie en ons werk. Tijdens het derde blok gaan een aantal jongeren uit en namens onze gemeente een weekend naar...

De Nacht van Gebed van Open Doors, dat gehouden wordt van 1 op 2 juni aanstaande, zal niet plaatsvinden in de Bethlehemkerk. U kunt hiervoor wel terecht op één van de volgende locaties zie; Nacht van Gebed locaties...

Vanavond is er na de middagdienst weer een Link!-avond. Alle jongeren van 15 tot en met 18 jaar worden van harte uitgenodigd. Uiteraard wordt er eerst met elkaar gegeten. Daarna staat het onderwerp vervolgde christenen centraal. Twee medewerkers van Open Doors vertellen over de reizen...

Vrijdagavond 6 april tot en met zondagmiddag 8 april hopen we met zoveel mogelijk mensen uit de Bethlehemkerk een onvergetelijk weekend te beleven op een unieke locatie in Brabant. Het belooft een inspirerend weekend te worden voor jong en oud waarin het thema ‘Feest van...

Winterfair Bethlehemkerk zaterdag 16 december De Winterfair van de Bethlehemkerk beleeft dit jaar een eerste lustrum: voor de vijfde keer zullen marktkramen met (kerst)spullen en lekkers voor een goede sfeer zorgen in en om het wijkgebouw Eltheto en de kerk, op de hoek van de Laan...

Dit jaar wordt er een Oudejaarsmarkt georganiseerd door de Thaborkerk (Prins Mauritslaan 15) in Scheveningen. Op 31 december van 9.00 tot 12.00 uur verkoopt men daar oliebollen, appelbeignets, rookworsten en gehaktstaven voor het goede doel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Plugge...

We zitten alweer in de laatste weken van de zomervakantie en dat betekent dat de Vakantie Bijbel Week (VBW) er bijna aankomt. De laatste week van de zomervakantie vindt in het Elthetogebouw de VBW plaats, een geweldig feest voor alle basisschoolkinderen. Dat feest begint op...

De 50 plus groep is 7 jaar geleden opgericht. Er waren weinig activiteiten voor de groep tussen 50 en 70 jaar . De intentie van de 50 plusgroep is om een aantal keren per jaar jaar gezellige activiteiten te ondernemen . Heb je zin om...

De Open-Huiskringen zijn gesprekskringen rond de Bijbel. De kringen bestaan uit circa 8 tot 10 personen die een keer per maand bij elkaar komen, samen de Bijbel bestuderen en elkaar tot een hand en voet zijn. De kringen vormen een klein sociaal netwerk binnen de...