• Alles
  • (Thema)Diensten
  • Activiteiten
  • Nieuws
  • Oproep
  • Overdenking

In de serie 'Verhalen vertellen onze levens' laten we bij Vrouw.nu dit keer het verhaal op een unieke manier spreken! Een verhaal, geschreven door Tineke Smith, wordt verteld, afgewisseld met mooie liedjes en muziek onder leiding van Annemarie Pronk, in een theatrale sfeer. Noteer dus...

Zondag 17 februari is er weer Avonduur Stilte om 19.30 uur in de kerkzaal. We staan in dit uur stil bij een gedeelte uit Psalm 103. In deze Psalm dicht David over de grootheid van Gods genade. We nemen de tijd om het Bijbelgedeelte te...

Woensdag 13 februari is er een ouderen- en alleengaandenmiddag. De schrijfster Joke Verweerd houdt een presentatie over  haar nieuwe boek. Om 13.45 uur is er een kopje thee en om 14.00 uur start de bijeenkomst....

Op 6 maart is Mw. C.M. van Vliet-Goosens overleden, moeder van Else Koning-van Vliet, gewoond hebbend Van Vredenburchplantsoen 1. Op zaterdag 10 maart zal er om 13:00 uur in het Uitvaart Diensten Centrum Delft, Mozartlaan 674 te Delft, een korte afscheidsplechtigheid zijn, waarna er gelegenheid...

U zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Mattheus 1 vers 23b) God...

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. (Openbaring 2 vers 4) Efeze was een belangrijke havenstad in Klein-Azië. Het bruiste aan alle kanten en de economie draaide op volle toeren. Daarnaast was Efeze ook heel religieus. In het centrum stond een...

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Markus 14 vers 38) We herkennen denk ik allemaal wel die momenten in ons leven dat onze geest ons de ene kant op wil sturen, terwijl...

Krijgt u ook wel eens een ‘ingeving’ als je voor een keus staat? Wat is dat? Onze intuïtie? Of kan het ook leiding zijn van de Geest? ’t Is maar waar je het brengt! Lucas, beschrijft in Handelingen 8 en 10 zulke ‘ingevingen’. 1. Naar een...