Planning Focusdiensten vierde blok

Voor de eerste drie maanden van 2019 staan er weer enkele Focusdiensten rondom het thema ‘de gemeente van Jezus’ gepland volgens onderstaand schema:

13 januari – 10.00 uur – ds. E.K. Foppen
Efeze 4:1-6;11-16 – Eenheid en verbondenheid

3 februari – 10.00 uur – ds. E.K. Foppen
Psalm 84 – Verlangen en verwachting

17 februari – 10.00 uur – ds. L. Wüllschleger
Romeinen 12:9-18 Liefde en echtheid

3 maart – 10.00 uur – ds. E.K. Foppen
Lukas 14:1-14 – Gastvrijheid en openheid

17 maart – 10.00 uur
Mattheus 25:31-46 – Dienen en delen