Stoppen bijdragen BvdB2.0

Een groot aantal gemeenteleden heeft jarenlang éénmalig of periodiek bijgedragen aan Brood voor de Buurt en Brood voor de Buurt2.0. De IZB en de kerkenraad willen u hiervoor hartelijk dankzeggen. Dankzij uw bijdragen is de begroting van BvdB2.0 altijd sluitend geweest; En dat vijf + drie jaar lang! Nu dominee Vastenhoud vertrekt en Brood voor de Buurt2.0 wordt beëindigd, kunnen de periodieke bijdragen ook worden beëindigd. Wilt u deze betalingsopdracht zelf stoppen bij uw bank? Voor hulp of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: financien@bethlehemkerk-denhaag.nl.

Binnenkort start de fondsenwervingscommissie vanuit de planvorming Missionair Meer Mogelijk. Hierbij wordt de gemeente benaderd voor een (financiële) bijdrage.