Biddag voor gewas, arbeid en visserij – 13 maart

Woensdag 13 maart is het biddag. Midden in de week en de drukte van het leven van elke dag komen we samen in de kerk. Juist ook zo belijden we dat het leven niet maakbaar is en getuigen we van onze afhankelijkheid en aanhankelijkheid van de drie-enige God. Dominee Foppen stelt het op prijs wanneer u dank- en gebedspunten aandraagt.