Hulp gevraagd

In verband met het uitvallen van broeder Kischemöller is men dringend op zoek naar mensen die hem tijdelijk kunnen vervangen. Het betreft in de eerst instantie schoonmaakwerkzaamheden voor de kerk en Eltetho op vrijdag- en dinsdagmorgen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de koster of de kerkrentmeesters Theo van der Plas of Wim Voskamp.