Jongerenreis naar Praag – Focustraject –

Het Focustraject heeft als doelstelling dat we als gemeente(leden) leren ons geloof te verbinden met ons dagelijks leven in onze buurt, bij onze vrienden, tijdens school/studie en ons werk.
Tijdens het derde blok gaan een aantal jongeren uit en namens onze gemeente een weekend naar Praag (van 8 tot en met 12 november) om in contact te komen met christenen in een andere cultuur en context. De verwachting is dat deze contacten helpen om met een frisse blik naar onze eigen situatie te kijken en nieuwe mogelijkheden aanreiken die ons inspireren om (opnieuw) in beweging te komen, naar Jezus toe en naar anderen toe. De jongeren die namens onze gemeente naar Praag gaan zijn Mirjam van den Berge, Vincent van Veen, Reinier Vastenhoud en Art Voskamp. Zij zullen tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 4 november een korte presentatie geven om u een indruk te geven van de reis. Omdat zij namens de gemeente gaan, wordt u van harte uitgenodigd om datgene wat u graag zou willen weten en leren over wat het betekent om in een andere cultuur en context te geloven komende week op papier te zetten. Tijdens de morgendienst op 4 november kunnen die vragen worden ingeleverd door ze in de collectezak van de extra collecte te stoppen. Ook staat er in de ontmoetingsruimte een doos waar ze kunnen worden ingeleverd. Bij die doos ligt ook nog papier en pen, zodat u ter plekke uw vragen kunt opschrijven en inleveren.
Na afloop van de presentatie op 4 november wordt er een extra collecte gehouden om deze reis te bekostigen. De totale reis kost 475 euro per persoon. De jongeren betalen ieder 150 euro. Het bedrag dat nog nodig is. bedraagt 1300 euro (4 x 325 euro). Daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen! U kunt ook een bedrag overmaken naar NL50INGB0004071859 ten name van M.C. Hervormde Gemeente Bethlehemkerk o.v.v. Jongerenreis Praag.
Na afloop van deze reis geven de jongeren opnieuw een presentatie waarin zij ons meenemen in wat ze gezien, gehoord en vooral geleerd hebben.