Focustraject

Met de start van het nieuwe seizoen pakken we ook de draad van het Focustraject weer op. Voor de komende maanden staan er weer vijf Focusdiensten gepland rondom het thema van het derde blok ‘Jezus in jouw wereld’. Drie van de vijf kerkdiensten worden gehouden voorafgaand aan de week waarin de huiskringen bij elkaar komen. De overige twee diensten zijn extra waarbij de mogelijkheid bestaat om ook dan als huiskringen bij elkaar te komen.
De werkboekjes liggen vanaf vandaag weer in de ontmoetingsruimte om meegenomen te worden. De boekjes kosten 5 euro per stuk en voorin elk boekje ligt een briefje met daarop de informatie die nodig is voor de betaling. Wilt u daaraan denken?! Daarnaast ook de vraag om de boekjes van het eerste en tweede blok alsnog te betalen wanneer u dat nog niet gedaan hebt. De handleidingen zijn bestemd voor de huiskringleiders. Deze liggen apart van de werkboekjes en hoeven niet betaald te worden.
Onderstaand het schema van de Focusdiensten:
Datum preek Tijdstip Bijbelgedeelte Thema
30 september 10.00 uur Jeremia 29:4-14 Waar God je roept
14 oktober 16.30 uur Daniël 1:1-21 Als het erop aan komt
4 november 16.30 uur Kolossenzen 3:22-4:9 Toerusting in de gemeente voor buiten
18 november 10.00 uur Lukas 10:25-37 Kansen in het dagelijks leven
2 december 16.30 uur Mattheüs 6:9-13 Onze Vader