Overdenking kerkblad – mei 2018

“….en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug…..” (Psalm 51 vers 13b en 14a)

In het boek Handelingen lezen we dat tijdens het Pinksterfeest de Heilige Geest is uitgestort. In ruime mate, voor iedereen beschikbaar. Daarin verschilt het Nieuwe Testament met het Oude Testament. Ook daar wordt over de Heilige Geest gesproken met betrekking tot mensen, maar dan gaat het steeds over de enkeling. Denk bijvoorbeeld aan Bezaleël die vervuld werd met de Geest van God om ontwerpen te bedenken en uit te voeren ten behoeve van de bouw van de tabernakel. (Exodus 31) David heeft het in Psalm 51 ook over de Heilige Geest. Hij heeft deze Psalm geschreven nadat hij gezondigd had. Vanaf het dak van zijn paleis zag hij een mooie vrouw en dat bracht van alles bij hem in beweging. Hij kon de verleiding niet weerstaan om haar bij zich te roepen en is toen met haar naar bed gegaan met als gevolg dat ze zwanger raakte. Toen zijn plan mislukte om haar man Uria met haar te laten slapen zodat het zou lijken alsof hij het kind bij haar verwekt had, heeft hij hem uiteindelijk vermoord. Dat ging gepaard met allerlei leugens en bedrog. David was diep in zonden gevallen. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren? David, de man zo dicht bij God leefde. Onbegrijpelijk. Ja, het begon er allemaal mee dat hij die mooie vrouw zag en zich tot haar aangetrokken voelde. Op zich is daar niets mis mee natuurlijk, want zo zijn mensen nu eenmaal geschapen. Het heeft alles met hormonen te maken. Maar het ging fout toen David gehoor gaf aan die gevoelens. Hij liet zich er door (ver)leiden met alle gevolgen van dien. Maar zou het echt zo zijn dat het misging bij David op het moment dat hij die mooie vrouw zag en gehoor gaf aan zijn gevoelens? Je zou het toch denken, maar het is niet zo. De oorzaak zat veel dieper bij hem. Hij heeft deze Psalm geschreven nadat de profeet Nathan met hem gesproken had. David doet boete en belijdt zijn schuld. Toch heeft hij het in deze Psalm met geen enkel woord over zijn seksuele misstap. Ook heeft hij het niet over de moord die hij gepleegd heeft en over zijn leugens en bedrog die daarbij een rol gespeeld hebben. Natuurlijk heeft David in dit alles gezondigd. Maar zijn zonden waren het gevolg van het feit dat de Heilige Geest in zijn leven niet de ruimte gekregen had om hem te laten leven uit de vreugde van het heil van God. (vers 14) Toen hij daar op het dak van zijn paleis liep, was die vreugde er niet in zijn leven en dat maakte dat hij zijn levensvreugde in andere dingen ging zoeken. Toen hij vervolgens die mooie vrouw zag en hij zich tot haar aangetrokken voelde, probeerde hij daarmee de leegte in zijn leven te vullen. Maar het heeft hem niet gebracht waar hij naar verlangde. Het heeft zijn leven verwoest. Daarom vraagt hij in de Psalm of God hem de vreugde over het heil terug wil geven door de Heilige Geest niet van hem weg te nemen. Want David wist dat als hij weer vervuld zou zijn met de Heilige Geest, hij wel sterk genoeg zou zijn om nee te kunnen zeggen tegen de verleidingen die op allerlei manieren op hem af kwamen. Zo wil de Heilige Geest ook u en jou in staat stellen om in gehoorzaamheid aan de Heere God te leven. Geef Hem daarom alle ruimte in je leven en luister naar Zijn stem!

Ad Vastenhoud