Het Kruis (Overdenking kerkblad maart 2018)

HET KRUIS1

Korinthe 1 vers 18 Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Wat vindt u van het Evangelie…? Het Evangelie dat ons vertelt over het kruis op Golgotha. Wat is uw en jouw mening daarover…? U of jij denkt: ik zeg niets. Dat kan niet: niets zeggen. Neutraal blijven is niet mogelijk als het gaat over het Evangelie van het kruis. U en jij moet er iets van vinden! Zo staat het eigenlijk ook in de tekst boven deze meditatie: Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Het woord van het kruis… Een zichtbaar kruis op een heuvel.Het heeft er echt gestaan. Toen en daar op Golgotha. Het woord van het kruis… Wij denken dan aan het lijden en het sterven van de Zoon van God. En waar heeft Zijn lijden en sterven dan mee te maken? Met u. Met jou. Met mij. En ook met iets van ons: onze zonden. Wat zijn zonden? Fouten die wij maken, woorden waarmee wij anderen bezeren, beledigingen van God. En nog meer van dat soort dingen. Zonden zijn de spijkers in Jezus’ handen en voeten.

Jezus krijgt aan het kruis mijn zonden. Alstublieft! Misschien moet ik het nog anders zeggen: aan het kruis worden alle zonden bij Jezus neergelegd. Dat verzwaart Zijn lichamelijk en psychisch lijden! Hebt u van de Heilige Geest een beetje zelfkennis gekregen? Ja…? Dan beseft u enigszins hoe vreselijk dit voor de Heere Jezus is geweest. Alle zonden… Die afgrijselijke zonde, die onbegrijpelijke zonde. De duisternis van die zonden. De ondraaglijke last van die zonden.

Hangen aan een kruis… Wat een dwaasheid! Hoe kun je zoiets bedenken! Maar hoe staat het er ook al weer…? Het woord van het kruis is dwaasheid… Het staat gewoon in de Bijbel. Het kruis op Golgotha? Dwaasheid! Ik kan het dwaasheid vinden. Maar mijn dwaasheid heeft gevolgen: verloren gaan! Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid.

U zit regelmatig in de kerk en waarschijnlijk zult u niet hardop zeggen: ik vind het dwaasheid. U wilt uw mede-kerkgangers niet kwetsen. Maar… u vindt het woord van het kruis ook dwaasheid als uw gedachten en uw gevoelens niet aansluiten bij waar het in het lijden en sterven van de Heere Jezus om gaat.

Van de gebeurtenissen rond het kruis op Golgotha moet je zeggen: het is een gebeuren van de grootste schande. Maar tegelijk moet je zeggen: het is een gebeuren van de grootste heerlijkheid. Op Golgotha zie je de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Je ziet de ontferming van God. Je ziet de liefde van God en de achterkant van Zijn liefde: Zijn toorn. Als je hier iets van ziet, zal je het woord van het kruis geen dwaasheid meer vinden. Er is niets dat onze ziel meer misvormt dan een lage en onwaardige opvatting van het kruis op Golgotha.

Het woord van het kruis is voor hen verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Behouden worden… Anders gezegd: gered worden door de Heere Jezus Christus. Wanneer je aan iemand vraagt ‘wat is geloven?’ dan kun je een antwoord horen dat begint met: dan doe ik dit… dan doe ik dat… En inderdaad, geloven en met je armen over elkaar blijven zitten gaat niet samen. En toch zeg ik: geloven is… alles door Jezus Christus laten doen!

Wij doen Hem het meeste genoegen, niet door krampachtig van alles en nog wat te doen, maar door ons te werpen in Zijn armen. ‘Heere Jezus, ik geloof en daarom laat ik U het werk doen…’ Op Golgotha voor mij. Vandaag in mij. Hij heeft het gedaan en Hij doet het. En ik? Moet ik het goedkeuren? Moet ik het aanvullen? Moet ik het hier en daar wat corrigeren? Nee! Hij heeft ‘Het is volbracht!’ de wereld mogen injubelen. En die jubel klinkt door tot op de bodem van mijn ziel.

Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Ons… Mijn oma is behouden, mijn moeder is behouden, mijn broer is behouden. Maar daar hebt u niets aan. Het woordje ‘ons’ valt uiteen in u en jou en u. Bent u behouden…? Ben jij behouden…? Behouden… Dat is onder andere dit: steeds meer van jezelf gaat je leven uit en steeds meer van de Heere Jezus Christus, de enige Redder, komt je leven binnen. Is de Heilige Geest daarmee bezig in uw en jouw leven?

Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. De boodschap van het kruis is de kracht van God. Is dat een kracht…? Ja! Op Golgotha hebben de machten van de zonde, de dood, het ongeloof het verloren van de kracht van God. Daar heeft de kracht van God gezorgd voor verzoening, leven, intens geluk. Achter Golgotha ligt de Paasmorgen. Achter de dood ligt het leven. Achter de vernedering ligt de glorie. ‘U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer!’ Na de vergeving van mijn schuld komt de vernieuwing van mijn leven. Na het loslaten van alles komt het vasthouden van mijn Jezus. Na de allerlaatste zonde komt de zalige volmaaktheid.

Het Evangelie van het kruis… Je gaat ermee verloren. Je wordt er door behouden. Wat doet het met u…? Wat doet het met jou…?
P. Mostert