Mw. C.M. van Vliet-Goosens overleden

Op 6 maart is Mw. C.M. van Vliet-Goosens overleden, moeder van Else Koning-van Vliet, gewoond hebbend Van Vredenburchplantsoen 1. Op zaterdag 10 maart zal er om 13:00 uur in het Uitvaart Diensten Centrum Delft, Mozartlaan 674 te Delft, een korte afscheidsplechtigheid zijn, waarna er gelegenheid is om de familie te condoleren. De begrafenis vindt op een later tijdstip in besloten kring plaats.

Wij wensen de nabestaanden van harte Gods nabijheid en kracht bij het verwerken van dit verlies.