GOD… MET… ONS

U zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Mattheus 1 vers 23b)
God… met… ons. Met. De Naam Immanuel betekent niet: God zij met ons. Het is geen wens, het is een feit!
Het is ook niet: wij met God. Want wees eens eerlijk, dat is maar af en toe. Op zondag misschien, als je “fijne kerkdienst” hebt meegemaakt.
Of als andere mensen een beetje aardig voor je zijn. Dan is het: wij met God. Maar hoeveel uren gaan er voorbij dat u en jij helemaal niet aan God denken? Dan is het niet: wij met God. Dan is het: ik alleen.
Door alles wat van ons is, zou je alleen maar kunnen verwachten dat God zo ver mogelijk bij ons vandaan blijft. Want ja, de zonde is om ons heen en zit in ons. Weet u waarom christenen het over ‘zonde’ hebben? Omdat het in de Bijbel staat? Ja, dat ook en in de eerste plaats. Maar ook omdat christenen realisten zijn.
Je zou dus verwachten dat God zo ver mogelijk bij ons vandaag blijft. Maar Kerstfeest zegt: God met ons…! God komt naar ons toe!
En laat het even heel duidelijk voor u zijn: wij hebben God niet naar ons toegehaald. God is in Zijn Zoon, Jezus Christus, naar ons toegekomen. Van boven naar beneden. God stuurt geen Kerstpakket, Hij bezorgt geen fles wijn, Hij stuurt niet een kadobon op. Hij komt Zelf!
God met… ons. En het woordje ‘ons’ valt uiteen in: u en jij en u en jij. Wilt u het beleven? Wil jij hoogstpersoonlijk ervaren, dat God met jou is? Geloof dan in Jezus Christus! Vier dan echt Kerstfeest! Bewonder het Kerstfeit!
Zonder Jezus kan het niet. Zonder Jezus hoeft het niet! Jezus wil Zijn Naam graag eer aandoen, want deze Naam betekent: Redder, Zaligmaker.
Immanuel: God met ons. Met de Naam Immanuel zegt de Heere Jezus niet tegen jou en u: Ik kom eventjes bij je kijken op 25 en 26 december.
Met de Naam Immanuel zegt Hij: Ik ben er! Vandaag. Op 27 december. In januari.
Kijk, daar heb je wat aan als de sfeer weg is en de kaarsen zijn opgebrand. Je hebt er niet alleen wat aan, je hebt Hem!
Kerstfeest vieren is niet eindeloos zingen van ‘Stille nacht’. Kerstfeest vieren is eindeloos genieten dat God in Jezus Christus met mij is. Door Zijn liefde. Door mijn geloof.
Immanuel: God met ons. God is met mij… Dat zie je niet altijd aan de buitenkant, hoor! Hij woont in een prachtig huis, hij is gezond, hij heeft een leuk gezin, dus… God is met hem. Zo is het niet. Zij is vaak ziek, en daardoor heeft zij geen werk meer, haar familie kijkt niet echt naar haar om, en toch… is God met haar. Wij begrijpen dit niet altijd. Wij zouden zeggen: als God met je is… Ach, laten wij maar niet teveel zeggen. Is God met u…? Bent u verknocht geraakt aan de Heere Jezus Christus…? Ja? Dan bent u schatrijk!
Ben jij ooit iets tegengekomen wat even goed en bijzonder was als Jezus Christus…? Dat is onmogelijk…!
Immanuel: God met ons. Je kijkt niet alleen achterom en dankt de Heere Jezus voor Zijn komst naar onze wereld. Je kijkt ook vooruit en bidt: ‘Heere Jezus, kom en laat mij niet te lang meer wachten op Uw tweede komst!’
Wilt u het weten, zeker weten, of u God de Vader kent, de Heere Jezus Christus liefhebt, de Heilige Geest blijvend nodig hebt…? Dat kunt u hieraan weten: aan het intense verlangen naar de volledige glorie van Immanuel. Zijn komst met pracht en praal.
Wanneer een zeer belangrijk of koninklijk persoon ergens binnen komt, gaat iedereen staan. Wanneer Immanuel verschijnt op de wolken van de hemel zal iedereen… knielen (Filippenzen 2:10)!
Dat zal toch niet de eerste keer zijn dat u voor Hem knielt…? Knielen voor Immanuel doe je toch elke dag!? ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning!’
U vraagt: wanneer komt Hij dan? Dat is voor ons verborgen. Waarom?Opdat u, jij en ik er iedere dag klaar voor zullen zijn.
Jezus Christus zegt: Ik kom spoedig!
Ja, kom, Heere Jezus (Openbaring 22:20)!
P. Mostert