Eerste liefde (Overdenking kerkblad november 2017)

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. (Openbaring 2 vers 4)

Efeze was een belangrijke havenstad in Klein-Azië. Het bruiste aan alle kanten en de economie draaide op volle toeren. Daarnaast was Efeze ook heel religieus. In het centrum stond een enorme tempel voor Artemis, (Diana) de godin van de jacht en van de vruchtbaarheid. Ook deed men veel aan toverij en occultisme. (Hd.19) Wat bijzonder dat er in die zondige stad een gemeente was ontstaan door de verkondiging van Paulus. Een stevige gemeente, want de brief die Paulus aan de gemeente van Efeze schreef, is een brief met een diepe inhoud. Maar de gemeente begreep die geestelijke waarheden.

Wanneer Johannes echter op Patmos zit, ontvangt hij een brief uit de hemel die ook voor de gemeente van Efeze bestemd is. Jezus begint ermee Zijn grote waardering voor de gemeente uit te spreken. Hij weet wat er in de gemeente speelt, Hij kent hun inzet. Het is een actieve gemeente met doorzettingsvermogen die het volgehouden heeft in moeilijke omstandigheden. Ze waakte voortdurend om de verkeerde invloeden van de stad buiten de deur te houden. Ook waren er verkeerde invloeden van binnenuit. Mannen die verkeerde dingen zeiden. Leugenaars worden ze genoemd. (Op.2:2 en 3) Jezus prijst de gemeente daarvoor.

Maar in hun ijver om de gemeente zuiver te houden, hebben ze het belangrijkste uit het oog verloren. Want kijk maar Jezus zegt in vers 4: “Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.” Wie had dat verwacht?! Na al dat positieve wordt nu ook de andere kant van de medaille getoond. Jezus maakt de gemeente het verwijt dat ze haar eerste liefde verlaten heeft. In onze taal zouden we spreken over verliefdheid. De liefde die er in het begin was voor Jezus. Terwijl de gemeente volop gericht was op de zuiverheid en om al het verkeerde buiten de deur te houden, raakten ze het zicht op Jezus kwijt. De gemeenschap met Hem werd verwaarloosd. In plaats van met elkaar in gebed te gaan, ging men vergaderen over de belangen van de gemeente. Natuurlijk werd er in de gemeente het Woord van God verkondigd. Tijdens de verkondiging stond Jezus Christus centraal. Wie niet Christocentrisch preekte, werd niet meer teruggevraagd. Ook in de liederen ging het om de eer van Jezus. Maar toch moet Jezus tegen de gemeente zeggen dat ze haar eerste liefde verlaten heeft. De gemeente zag dat zelf niet. Johannes moest ervoor naar Patmos. Daar kwam hij tot rust en in de stilte kon de Here Jezus hem laten zien hoe Hijzelf de gemeente van Efeze zag.

Daarom is die stilte ook in ons leven zo belangrijk. Als we druk zijn, (en hoe vaak zijn we dat niet) zien we de dingen niet helder meer. Zonder stilte weten we alles wel in theorie, maar de echte werkelijkheid zien we over het hoofd. Alleen Jezus kan ons laten zien hoe de werkelijkheid van onze gemeente en van ons persoonlijk leven is. In vers 5 spreekt Hij over het enorme niveauverschil van vroeger en nu. Hij roept op tot bekering en volkomen overgave aan Hem. Keer terug tot die eerste werken. Dat zijn werken die God Zelf doet door ons heen. Die terugkeer gaat niet vanzelf. Het gaat om luisteren. Om de stem van de Geest op te merken, moet het echter wel stil zijn in ons leven. Daarnaast gaat het ook om strijden, zegt Jezus. Maar wie overwint, zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Daarmee zijn we weer terug bij die eerste liefde, want die Boom des levens is de Here Jezus. Wanneer we dagelijks van Hem eten, zal ons dat steeds weer een stukje van het paradijs brengen.

Ad Vastenhoud

(afbeeldingen: Hart door Overtheborderline – Own work, CC BY-SA 3.0
Ijsberg door Pearson Scott Foresman, Public Domain,)