Zelfverloochening – Overdenking ons kerkblad juli 2017

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Markus 14 vers 38)

We herkennen denk ik allemaal wel die momenten in ons leven dat onze geest ons de ene kant op wil sturen, terwijl we toch de andere kant op gaan. Jezus herkent die momenten ook in het leven van Zijn discipelen en in uw en mijn leven. En omdat Hij weet dat deze situaties zich in ons leven vaak voordoen op beslissende momenten, waarschuwt Hij ons daarvoor. Wat Hij daarmee zeggen wil is dat het op bepaalde momenten heel belangrijk is dat onze geest de heerschappij overneemt van ons vlees. Momenten waarop onze geest heel goed weet wat de Heere God van ons verlangt, maar dat tegelijkertijd ons vlees schreeuwt om zijn eigen bevrediging. Momenten waarop wij moeten waken en bidden, ook al zijn we nog zo moe. Want rust nemen op zo’n moment kan rampzalige gevolgen (voor ons) hebben. Daarom is het zo belangrijk om de Heere God te gehoorzamen als Hij ons opdraagt om waakzaam te zijn en ons gebedsleven in stand te houden.

Toen de Heere Jezus in Gethsemané was, wist Hij dat Zijn lijdensweg spoedig tot een climax zou komen. Hij wist dat de satan alles in het werk zou gaan stellen om Hem aan het wankelen te brengen en te verslaan. Daarom was dit moment van cruciaal belang voor Zijn discipelen om Hem te steunen met hun gebeden. Hij had hen verteld dat Zijn ziel zeer bedroefd was tot de dood toe. (vers 34) En ik denk dat ze die angst ook van Zijn gezicht konden aflezen en dat ze het gehoord hebben aan Zijn stem. (vers 33) Ook denk ik dat ze de mogelijkheden hadden om in gebed te gaan om Hem tot steun te zijn. Maar zo gaat het niet. Op het moment dat de Heere Jezus weer bij hen komt, vindt Hij hen slapend. Hij uit Zijn verbazing door hen te vragen of ze niet in staan zijn om één uur te waken. (vers 37) Maar het heeft weinig effect, want als de Heere Jezus opnieuw bij hen terugkomt van het bidden, vindt Hij hen opnieuw slapend. En daarna gebeurt er nog een keer precies hetzelfde. Ze zijn tot drie keer in slaap gevallen, terwijl het belangrijkste moment in de geschiedenis was aangebroken.

De Heere Jezus vraagt u en mij om ons bij Hem te voegen in wat Hij doet. Hij wil ons betrekken bij datgene waar Hij mee bezig is. Daarbij kan Hij u vragen om met Hem te waken en te bidden, terwijl u heel andere plannen had. Misschien moet u daarvoor eerder uw bed uit (en er dus ook eerder in) of mogelijk moet u bepaalde dingen uit uw eigen agenda schrappen. Het kan ook zijn dat u bepaalde zekerheden moet loslaten om te zijn op de plaats waar de Heere Jezus is. Lastig? Best wel, want zelfverloochening ligt ons niet zo. Maar de Heilige Geest wil u de kracht geven om uw lichamelijke verlangens onder Zijn heerschappij te brengen. Langs die weg zal er niets meer zijn wat u kan hinderen om te doen wat de Heere Jezus van u vraagt.

Ad Vastenhoud