Meditatie Kolossenzen 2: 8. Ons kerkblad, mei 2017

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Inhoudsloze verleiding, alsof Paulus vandaag schrijft. Onze wereld zit volgestouwd met verleidingen, voortdurend worden we verleid, overgehaald. Het opvallendst is misschien wel gewoon reclame voor producten. Op elke straathoek, elk beeldscherm en bij elk evenement lijkt er wel sprake te zijn van reclame. Altijd wel een bedrijf of organisatie die een greep in onze portemonnee of onze tijd wil doen.

Toch, gaat het hier niet in de eerste plaats over producten. Zeker, onze consumptiemaatschappij is vermoeiend en gevaarlijk genoeg, maar Paulus spreekt ook over filosofie, over denkbeelden. Welke gedachten worden er op ons afgevuurd? Wat ‘moeten’ we geloven? Interessant is dat Paulus niet eens zegt dat deze verleiding slecht is, of zondig. Nee, inhoudsloos. Het gaat nergens over, het is niet waarheid, zoals Christus de Waarheid is.
Want dat is het contrast, enerzijds de verleidingen en anderzijds Christus. Dat is een scherp onderscheid. Het gaat er niet om te beoordelen of een filosofie wel of niet inhoudsvol is, maar ze worden betekenisloos in het licht van Christus. In vers 7 schrijft hij over Christus: “Blijf in hem geworteld en gegrondvest.” Christus is het fundament, het vertrekpunt. Pas in dat licht gaan we zien en kunnen we een op een goede manier het gesprek aangaan.

Overal wordt gediscussieerd, worden diepe gesprekken op hoog niveau gevoerd. Over nieuws, nep en echt, over immigratie, vrijheid van meningsuiting, levenseinde enzovoort. Steeds weer stuiten mensen op grenzen: “dit moet echt zo en kan niet anders! Zo ondermijnen we onze maatschappij! Zo vergaat Nederland! Zo verliezen we onze waarden!” Belangrijke discussies, waarin ook wij als christenen een stem hebben en vanuit een evangelie een perspectief hebben in te brengen. Een inbreng volgens Christus en niet volgens menselijke tradities of de wereld.

Toch zijn we er dan nog niet, Paulus nodigt niet uit om de discussie op een goede manier aan te gaan, maar hij waarschuwt voor de discussies. We moeten ons er niet door laten buit nemen. Er gaat een verleiding vanuit, ze willen ons meeslepen. We kunnen zo opgaan in de grote vragen van onze tijd en onze maatschappij dat we Christus uit het oog verliezen. Het leidt af van het eigenlijke fundament van ons leven.

Dan moeten we de vinger ook niet alleen maar naar buiten wijzen alsof de buitenwereld een monopolie heeft op inhoudsloze verleidingen. In de volgende verzen staat Paulus juist uitgebreid stil bij de verleidingen die binnen de gemeente leven: “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.” (vs 16). Waar gaat het in onze gemeente om overlevering van mensen in plaats van Christus? Wanneer spreken wij eindeloos over inhoudsloze verleidingen, die niet volgens Christus zijn?

Moeten we al onze tradities overboord gooien? Nee, wij laten ons bevestigen “in het geloof, zoals u onderwezen bent.” (vs 7) Maar laten we de waarschuwing van Paulus ter harte nemen, inhoudsloze verleiding is geen onschuldig vermaak, maar het leidt af van ons fundament, van Christus. Echt belangrijk is wat is tot Zijn eer. Daarom afsluitend vers 6 “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem.
Hartelijke groeten,
Joren Menkveld (Vicaris)

(Afbeelding deel van foto gemaakt door Xingenious, licentie CC-BY-SA 3.0)