Overdenking Pasen 2017

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. (Mattheus 28 vers 5)

Jezus zei tegen haar: Maria!
(Johannes 20 vers 16a)

De Here Jezus is opgestaan uit de dood. De steen voor het graf was weggerold door de engel die uit de hemel was neergedaald en die er daarna bovenop was gaan zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. In Mattheus 28 vers 4 staat dat de bewakers bij het zien van dat tafereel beefden van angst en werden als doden. Blijkbaar was de opstanding van de Here Jezus voor hen die geen volgelingen van de Hem waren helemaal geen reden om blij te zijn, maar juist om bang en bevreesd te worden.
Vervolgens komen er een paar vrouwen bij het graf. Zij zien als trouwe volgelingen van de Here Jezus hetzelfde als die bewakers. Ook zij zien die engel zitten op die weggerolde steen. Maar tegen hen zegt de engel dat ze niet bevreesd hoeven te zijn. Want hij weet immers dat ze de Here Jezus zoeken, Die gekruisigd was. Blijkbaar hoeft degene die op zoek is naar de Here Jezus en Hem wil volgen niet bang te zijn. Waarom niet? Wel, omdat de Here Jezus leeft. Hij is gekruisigd en begraven. Maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Alle schuld is daarmee betaald en de dood is overwonnen. Zij hebben niets meer te zeggen over de volgelingen van de Here Jezus en kunnen hen geen kwaad meer doen.
Toch blijkt dat er genoeg mensen zijn, ook nu nog, die als trouwe volgelingen van de Here Jezus geen vrede en blijdschap in hun hart hebben. Kijk maar naar Maria Magdalena. Vanuit Johannes 20 weten we dat zij het open graf heeft gezien. Maar voor haar betekende dit dat het lichaam van de Here Jezus weggenomen en gestolen was. Haar hart is vol verdriet en daardoor is ze het juiste zicht op de Here Jezus helemaal kwijt. Ja, ze is de Here Jezus Zelf kwijt. Wat zal zij zich eenzaam en ellendig gevoeld hebben.
Maar dan zien we dat de Here Jezus als de Opgestane haar opzoekt. Hij laat haar niet alleen in haar verdriet en gaat haar troosten. Hij noemt haar naam en zegt: Maria! En bij het horen van haar naam door de Here Jezus uitgesproken, breekt bij haar het licht door. Haar verdriet verandert in blijdschap en ze komt tot aanbidding van de Here Jezus: Rabboeni! (Meester)
Zo is de Here Jezus ook nu nog op zoek naar mensen die naar Hem verlangen. Hij zoekt hen op om Zich aan hen bekend te maken en ze te troosten in hun verdriet en angst, in hun pijn en eenzaamheid. Hij spreekt ze aan en zegt: ‘Heb goede moed en wees niet bevreesd. Want Ik heb al uw schuld betaald en u verlost van de ondergang. Mijn naam is Jezus. Je mag delen in Mijn overwinning en in Mijn kracht mag je leven tot in eeuwigheid.’

Ad Vastenhoud

(Painting by Andrea Mantegna – www.mini-site.louvre.fr, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6870633)