Waarom Christen? En waar?

99Waarom Christen? En waar?
Handelingen 11:26
Waarom zijn we voor een Christelijke school? En waarom ook nog voor een Christelijke partij? Elders bestaat dat niet! ls ‘Christelijk’ wel een bijbels woord? Dat niet. Maar Christen wèl en dat is beslissend. Wat is een christelijke school zonder christenen voor de klas? Wie mag zo heten?

1. De eerste christenen
Hoe en waar is dat begonnen? Buiten Israël in Antiochië; nu: Turks Antakia. Toen was dat de derde stad van het Romeinse Rijk, met mooie boulevards en zelfs met straatverlichting. Daarheen waren vervolgde discipelen gevlucht. Daar woonden al Joden en die hoorden zo het grote nieuws. Maar mensen ult uit de diaspora, uit Cyprus en Cyrene, gingen nog een stapje verder en vertelden het nieuws ook aan hun Griekse buren. Zij ’evangeliseerden’, staat er in vers 20, de Heere Jezus; of: Jezus is Kuríos. Toen een strijdkreet. Want een Messias kende men niet, maar een kurìos wel: dat was een… slavenhouder; maar déze unieke Heer koopt slaven vrij! En dat sloeg in! Vers 21 vervolgt: De hand des Heeren was met hen een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Mooi! Maar hoe kom je nu zover? Eerst voel je de liefde van de spreker, maar geloven is uit het gehoor. En dat door het woord in eigentijdse taal: Ja, zo’n Heer heb ik nodig, die mij eerst van mijn verslaving afhelpt en dan van mijn schuld. Maar zonder Zijn hand gaat dat niet! Het is Gods werk. Zonder bekering is geloof te ‘licht’, en zonder geloof is bekering te ‘zwaar’.

2. Tussen twee polen
Het gerucht kwam de apostelen in Jeruzalem ter ore. Wat nu? Gaat dat zó maar, zonder apostel? Daarom zonden ze een ’visitator‘, een man met een antenne voor Gods werk, Barnabas. En toen hij in Antiochië kwam zag hij de genade Gods en werd blij (vs. 23). En de goede man begon toen ook te preken; hij vermaande hen naar het voornemen van hun hart bij de Heere te blijven. Er komt zo gauw iets tussen; blijf bij uw Bevrijderl Toen haalde Barnabas Saulus op en zij werkten samen in de gemeente. Wat een zegen, zo’n tweetall Ze leerden ook een brede schare. Ook dat is een zegen: een schare rond een gemeente! De kern zoekt die rand op!
En dan komt vers 26: en het geschiedde… dat de discipelen hier voor het eerst Christenen werden genoemd. Door wie? Door de buitenwacht. Wat zijn dat voor lui? Christianen! Geen joden of heidenen meer. Ze passen niet in de bestaande patronen. Ze gingen het ’derde geslacht‘ heten.

3. Als derde geslacht
Een christen staat dus boven de partijen. Maar een christen-ondernemer zei: ik sta er niet boven, maar ertussen. Welke partijen dan? in Paulus’ tijd: ’Joden en Grieken’. In die volgorde: eerst de Jood en ook de Griek. Ook twee fronten: voor joden een ergernis, voor Grieken een dwaasheíd. Maar wèl twee doelgroepen: ik ben de joden een jood, de Grieken een Griek. Die-van-de-wet vielen vaak tegen, die van de wereld vaak mee. En bij ons? in het Westen begon democratie begon met twee partijen: conservatief tegen progressief. In Amerika is dat nog zo. Wat moet een christen daar kiezen: Democraat of Republikein? Een vals dilemma! Bij ons staat een christelijke partij ertussen en moet die samenwerken. Maar met wie dan? Soms heb je een raakvlak met socialisten, soms met liberalen. Ben je dan een kameleon? Nee, ik hoor bij het ‘derde geslacht’! Vandáár! ’Waarom wordt u een christen genoemd?’ vraagt zondag 12 van de Heidelberger. ‘Omdat ik gezalfd ben met de Geest van Christus’. Net als de Meester draag ik drie ambten. Wat een hoge gooi is dat!

4. Back to basics
En ais wij falen? Dan de strijd maar staken? Nee! Dan terug naar de bron. Bid maar: ‘Heere Jezus, U bent onze hoogste profeet: wijs mij de weg; U bent de enige hogepriester: verzoen mijn schuld en bid voor mij; en U bent eeuwige Koning; neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer’. Laat je ’s zondags bedienen, om ’s maandags te kunnen dienen. 

C. Blenk