De waarheid is een Persoon (kerkblad oktober 2016)

“Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof?” (Lukas 8 vers 24 en 25a

De discipelen zijn met hun boot op het meer en Jezus ligt voorin te slapen. Blijkbaar was Hij moe van het werk, waardoor Hij rust nodig had. De discipelen laten Hem slapen en hijsen de zeilen om naar de overkant van het meer te varen. Maar dan begint het opeens vreselijk te stormen waardoor de boot vol met water loopt. De discipelen worden bang, want ze zijn in nood. Hoe ze dat wisten? Wel, ze waren vissers van beroep. Ze kenden het meer als hun eigen broekzak. Ze kenden de kracht van de storm en beseften heel goed in welk gevaar ze verkeerden. Ze waren door de omstandigheden van dat moment overtuigd geraakt dat ze hun ondergang tegemoet gingen. Dat was voor hen de waarheid.
Maar ze vergisten zich want de Waarheid lag te slapen in hun boot. (Johannes 14 vers 6) Ook te midden van de storm, want Jezus wordt daar niet wakker van. Nee, Hij slaapt gewoon door. Dat maakt als eerste duidelijk dat Hij erg vermoeid was. Maar tegelijkertijd wilde Hij Zijn discipelen ook leren dat ze zich niet moesten laten beinvloeden door hun eigen kennis en gedachten over de situatie waarin ze verkeerden. Natuurlijk wist Jezus dat Zijn discipelen de neiging daartoe hadden. En Hij weet ook dat u en ik die neiging ook hebben. Ook wij laten ons soms zo gemakkelijk meenemen door de omstandigheden waarin we verkeren, waardoor we in nood raken en denken dat we vergaan. Heel begrijpelijk maar toch is dat niet de waarheid. De waarheid is namelijk niet wat wij denken en ervaren vanuit de omstandigheden waarin we verkeren, maar die is gelegen in Jezus Christus. En die Waarheid laat van Zich horen.
Hij sliep door de stormwind heen, maar toen Zijn discipelen Hem riepen vanuit hun nood werd Hij wakker. Hij stond op en bestafte de wind en de golven, waarna ze gingen liggen en er ontstond stilte, absolute rust. Wat bijzonder toch dat Jezus zoveel macht heeft. Onvoorstelbaar, maar toch is dat de waarheid. Wanneer het gestormd heeft op zee en de storm gaat liggen, duurt het nog dagen voordat het water weer tot rust is gekomen. Maar op het woord van Jezus wordt het water direct vlak en komt er stilte. Hij is de Waarheid en Hij spreekt Zijn woord met macht. Ook als het stormt in uw leven. Stel daarom uw vertrouwen op Hem en laat u niet meenemen door uw omstandigheden. Hij staat er boven en heeft alle macht. De discipelen kregen achteraf de vraag voorgelegd waar hun geloof was. (vers 25) Jezus was teleurgesteld omdat ze getwijfeld hadden aan Zijn macht, aan Zijn waarheid. Zo stellen ook wij Hem teleur wanneer we niet op Hem vertrouwen en blijven twijfelen aan Zijn mogelijkheden om de storm in ons leven tot rust te brengen. Laat het daarom uw dagelijks gebed zijn dat u mag leren wat het betekent dat de waarheid niet door de omstandigheden bepaald wordt, maar door Wie Jezus Christus is. Hij is immers de Waarheid in eigen Persoon.
Ad Vastenhoud

(afbeelding: schilderij van Eugène Delacroix)