God is met u – Overdenking kerkblad juli 2016

Zo zegt de Heere van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heiden volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.” (Zacharia 8 vers 23)

Deze woorden die de profeet Zacharias door mag geven, spreken van Gods verlangen om Zijn te vervullen met Zijn Heilige Geest. Waarom God dat verlangen heeft? Wel, zodat andere mensen Zijn krachtige tegenwoordigheid in u zullen herkennen. Daarom is het van het grootste belang dat Gods tegenwoordigheid in uw leven zichtbaar en merkbaar is. Dat betekent dat uw leven niet meer kan blijven zoals het altijd geweest is. Nee, het gaat erom dat God steeds meer ruimte in uw leven krijgt en ook dat Hij de regie over uw leven mag voeren. Het gaat erom dat de Heere Jezus steeds meer zichtbaar wordt in uw leven, zoals Paulus dat zegt in Galaten 2 vers 20. Zou u dat willen? Daarvoor is het wel nodig dat u steeds meer dingen van uzelf los laat. Al die dingen die in de weg staan tussen God en u. Die een blokkade tussen u en Hem vormen. Wat voor dingen dat zijn? Nou, die dingen waar u nu aan denkt bijvoorbeeld, terwijl u deze woorden leest en overdenkt. De Heere God vertelde Zijn volk door de profeet Zacharias dat Zijn tegenwoordigheid een verandering van het leven dient te brengen. Wanneer Zijn volk dicht bij Hem zou wandelen, zouden er mensen uit allerlei plaatsen en uithoeken van de wereld kunnen horen dat er een volk bestaat dat God kent. Dat zou zo’n aanzuigende werking hebben dat mensen uit allerlei landen zouden komen om de echte God te vinden bij Zijn volk. Wanneer zij dan een gelovige zouden ontmoeten, zouden ze het liefst bij die persoon willen zijn. Ja, ze zouden zich aan die persoon vastklampen. Want op die manier zouden ze dicht bij God zijn omdat die gelovige vol van God is. Bent u vol van God? En jij? En ik? God kijkt vol belangstelling hoe het er in ons leven aan toe gaat. In hoeverre is het beeld van Zijn Zoon al zichtbaar in ons? Dat is voor Hem heel belangrijk, want daardoor worden mensen uit uw omgeving aangetrokken. Ze zullen hun kinderen graag met uw kinderen willen laten spelen omdat er een positieve getuigenis van uw kinderen uitgaat. Werkgevers zullen u graag in dienst willen hebben omdat ze zien dat u betrouwbaar bent en een positieve invloed hebt op uw collega’s. Gods verlangen is dat u en ik een magneet zijn voor andere mensen opdat ze zich aangetrokken voelen om die God ook te gaan dienen en volgen in hun leven. Weet dat hoe meer u Christus de ruimte geeft in uw leven om Zijn grootheid in uw leven uit te storten en zichtbaar te maken, des te meer zullen andere mensen naar u toekomen om zo de weg naar de Heere God te ontdekken.

Ad Vastenhoud

(foto: door Uncletomwood op de Engelstalige Wikipedia beschikbaar gesteld onder de Creative Commons-licentie Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Unported)