Een andere Trooster – Johannes 14 vers 15-17

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Ik moet denken aan een man die tegen zijn vrouw zegt: ‘Schat, wat hou ik toch veel van jou’. De vrouw reageert ad rem: ‘Daar is dan weinig van te merken. Als je echt van mij zou houden, dan…’ Liefde moet ook ergens uit blijken. Liefde moet je ook handen en voeten geven. Wat stelt een liefdesverklaring anders voor?! Ook Jezus probeert dit duidelijk te maken. Als jullie Mij liefhebben, dan zullen jullie die liefde ook met daden onderstrepen. Dat kan niet anders.
Op welke geboden doelt Jezus? Het gebod waar de Heere Jezus veel nadruk op legt is het gebod om elkaar lief te hebben (vgl. bijv. 13:34). Jezus zegt dus eigenlijk: Als jullie Mij liefhebben, dan zal dat blijken uit de liefde voor elkaar. Ja, wat is er mooier dan elkaar daadwerkelijk, onbaatzuchtig, liefhebben. Niet altijd even gemakkelijk. Ik kan er wel wat hulp bij gebruiken.
Gelukkig staat er in het Grieks na vers 15 geen punt. Vers 15 en 16 horen bij elkaar. En Ik zal de Vader bidden om de Heilige Geest. Die zal jullie helpen om de liefde voor Mij ook in de praktijk te brengen. Hoor onze Heiland bidden: Vader, Ik heb ze een nieuw gebod gegeven, maar ze hebben hulp nodig. Zendt hen uw Geest. Doe het. Anders loopt het alsnog in het honderd.
In het Grieks staat het woord paraklètos. Een woord dat in het Grieks van die tijd vooral gebruikt werd in verband met de rechtspraak. De vertaling wordt dan: advocaat, pleitbezorger, voorspreker. Die betekenis heeft het hier niet. We komen daarom ook in de vroege kerk al snel de vertaling trooster tegen. Dat klinkt warm. Dat doet denken aan een arm om je schouder op het moment dat je verdrietig bent.
Letterlijk staat er: iemand die er van elders bij geroepen wordt. Om bijv. raad te geven, te troosten, te helpen, te vermanen, te sterken, te overtuigen, uitzicht te geven. Een paraklètos is dus iemand die bijstand biedt in een hulpbehoevende situatie.
De Heilige Geest wordt door Jezus de Geest van de waarheid genoemd. Best confronterend als Hij ons de waarheid zegt/vertelt. Ook heel vertroostend. Want de waarheid van God maakt vrij. De waarheid is Christus in wie het leven te vinden is.
Met nadruk lezen we dat de Heilige Geest een andere paraklètos is. De discipelen hadden dus al een paraklètos: Jezus. Die helper gaat vetrekken, maar ze krijgen er een andere helper voor in de plaats. Nu hebben we een helper in de hemel: Jezus. Hij is daar onze paraklètos, onze voorspreker, pleitbezorger, advocaat (bij de Vader). En we hebben ook een parklètos op de aarde: de Heilige Geest. Wat zijn we toch gezegend.
De Heilige Geest blijft bij ons tot in eeuwigheid. Dat is toch ongelofelijk?! De Heilige Geest is erbij gekomen en gaat nooit meer weg. De Heilige Geest is altijd beschikbaar, is nooit op vakantie. We mogen ons verzekerd weten van bijstand uit de hemel.
Kennen wij de Heilige Geest? Hij is niet grijpbaar. Hij is als de wind. Hij waait, werkt, raakt mensen aan, maar we zien Hem niet. Jezus geeft ook een reden waarom we de Geest (kunnen) kennen: Omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal zijn. Wat is dat bijzonder. Wij kennen de Heilige Geest omdat Hij naar ons toegekomen is, zich een weg baant naar ons hart, aanwezig is, zich niet laat wegjagen, niet van ophouden weeg, trouw is.
Laten we dagelijks bidden om de Heilige Geest. Kom, Schepper Geest. Verwarm ons met uw aanwezigheid. Wees ons nabij als we eenzaam zijn. Maak ons kalm als we onrustig zijn. Geef zicht op dat wat we moeten veranderen. Voed ons vanuit de rijkdom die in Jezus Christus is. Help ons om Christus niet te verloochenen.

L.J. Vogelaar

(afbeelding: Karlskirche, Vienna. Fresco by Johann Michael Rottmayr ( 1714 ): Dove ( Holy Spirit )- as part of the Holy Trinity, foto genomen door Wolfgang Sauber, licentie CC BY-SA 3.0)