Een open deur (overdenking december 2015)

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel.” (Openbaring 4 vers 1)

Ieder huis heeft deuren. Een voordeur, een slaapkamerdeur, een kelderdeur. Eigenlijk is een deur een wonderlijk ding. Ze zijn bedoeld om ruimtes af te sluiten of juist toegang te verlenen tot een bepaalde ruimte. Zo’n deur doen we dan open of dicht. Zo’n dichte deur kan vervolgens ook nog eens op slot gedaan worden. Dat laatste wordt gedaan om te voorkomen dat iemand naar binnen of naar buiten kan gaan. De deur zit op slot. Je hebt een passende sleutel nodig om die deur weer open te krijgen.

Johannes spreekt over een geopende deur in de hemel. Die deur was geopend. Niet door hem, maar door God Zelf. Zo krijgt Johannes de gelegenheid te zien wat er zich daar afspeelt in die hemelse troonzaal. Als u de verzen 1 t/m 11 doorleest, ziet u dat er in die troonzaal een constante liturgie gevierd wordt tot eer van God. Hij zit op Zijn troon en dag en nacht klinken daar de woorden: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt!

Midden in de winternacht gaat de hemel open. De engel van de Heere mag de hemel verlaten om de herders in het veld te vertellen dat Jezus Christus geboren is. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen. God heeft de deur van de hemel geopend om mens te worden in Zijn Zoon Jezus Christus. Het is Kerstfeest geworden. Hij heeft daarmee een verbinding gelegd vanuit de hemel met de aarde. En Hij wil niet meer loskomen uit die verbinding. Niet omdat het allemaal zo geweldig is op die aarde, maar wel om mensen zoals u en ik te redden uit onze zonde en ellende. Een teken van Gods liefde voor u en mij.

Wanneer de Heere Jezus Zijn werk op aarde volbracht heeft, keert Hij als overwinnaar weer terug naar de hemel. Hij gaat weer terug naar de plaats vanwaar Hij gekomen is. Zijn werk op aarde heeft ervoor gezorgd dat Hij de juiste sleutel heeft om die deur ook voor ons te openen. Wanneer u in Hem gelooft, bent u gered door Zijn liefde. U mag de hemel binnengaan om de Heere God eeuwig te loven en te prijzen als de Heilige en de Almachtige.

Die geopende deur in de hemel betekent ook een open deur naar de wereld toe. De blijde boodschap van het Kerstfeest mag in deze wereld verkondigd worden. U mag die boodschap van Kerstfeest doorgeven aan de mensen om u heen. Steeds biddend dat de Heere God de harten van die mensen opent voor Jezus Christus. Want hoe meer mensen de Heere Jezus leren kennen, hoe mooier het zal klinken in de hemel: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.

Ad Vastenhoud

(De afbeelding toont een open deur in Nazareth, foto door Grant Barclay beschikbaar gesteld onder de Creative Commons-licentie Naamsvermelding 2.0 Unported)