Beleidsplan 2015-2020

Het Beleidsplan van de Bethlehemkerk 2015-2020 is getiteld “Geloven, dienen, delen”.

Iedere vijf jaar maakt de gemeente een beleidsplan om richting te geven aan het gemeenteleven. De kerkenraad is vanaf de tweede helft van 2014 intensief bezig geweest met het maken van een nieuw beleidsplan. Samen met een grote groep gemeenteleden zijn onderwerpen doordacht en plannen op papier gezet. Wij zijn dankbaar dat er een plan ligt dat houvast en richting geeft voor de komende jaren. Het is ons gebed dat God dit beleidsplan wil zegenen, zodat het tot opbouw en versterking van de gemeente dient.

Beleidsplan Bethlehemkerk Den Haag 2015 – 2020 deel A

Beleidsplan Bethlehemkerk Den Haag 2015 – 2020 deel B