Gij zijt het licht der wereld

Gij zijn het licht der wereld…
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die hemelen is, verheerlijken
(Mattheüs 5 vers 14-16).

Een bekende tekst.
Zelf vond ik het mooi om te ontdekken dat deze uitspraak van Jezus opkomt uit het oude testament.
Want uit het hele OT blijkt dat Israël apart gezet is om een licht te zijn voor de volken.

Het was de bedoeling dat Israël anders zou zijn.
Het moest een heilig volk van priesters zijn.
Om zo de omringende volken te prikkelen en nieuwsgierig te maken naar Israëls God.

In Deuteronomium 4 zegt Mozes daarom ongeveer het volgende…
Jullie moeten de geboden en inzettingen van God houden.
Dat zal opgemerkt worden door de volken.
Zij zullen zeggen: Er is geen volk waarvan de God zo nabij is.
Er is geen volk dat zulke rechtvaardige wetten heeft.

Vanuit Deuteronomium 4 is het maar een kleine stap naar de woorden van Jezus.
Gij zijt het licht der wereld.
Laat uw licht schijnen voor de mensen.
Opdat zij uw goede werken mogen zien.
En mijn Vader in de hemel zullen verheerlijken.

Maar is dat eigenlijk niet arrogant?
Denken dat je het licht voor de volken bent?!
Nee, licht aansteken op een plek waar het donker is, dat is niet arrogant.
Dat is verstandig.
Dat getuigt van liefde.
Van gunning.

Jezus spreekt ons aan op onze verantwoordelijkheid.
Wij zijn geroepen om licht te verspreiden.
Om te leven uit de genade van Christus.
Dan zullen we worden omgevormd tot mensen die anders zijn.
Heilig, liefdevol, behulpzaam, eerlijk, warm enz.

Dat zal mensen aantrekken.
Zij zullen God de eer gaan geven.
Daar is het ons om te doen.
Dat onze drie-enige God alle eer en lof ontvangt.

L.J. Vogelaar

(photo public domain, by Emanuel De Costa).