Bolwerken – Overdenking kerkblad mei 2015

En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent Mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn.” (Richteren 2 vers 2 en 3)

De Here God had aan (de stammen van) het volk Israël de opdracht gegeven het land Kanaän te veroveren. Alle Kanaäniet moesten verjaagd worden en elke stad moest met de grond gelijk gemaakt worden. Een uitdagende opdracht die niet zo eenvoudig was. Want de Kanaänieten hadden geweldige wapens en de dikke muren rond de steden waren voor het oog onneembare bolwerken. Maar de Here God had gezegd dat Hij de Israëlieten zou helpen wanneer zij Hem in alles zouden gehoorzamen. Onder leiding van Jozua had het volk Israël het land Kanaän ingenomen. Maar er waren nog grote groepen Kanaänieten overgebleven. Zij woonden nog steeds in Kanaän en moesten daarom ook nog verjaagd worden. Enkele stammen van Israël hebben dat ook gedaan (Richteren 1 vers 1 t/m 20), maar andere stammen zijn aan die opdracht van de Here God ongehoorzaam geweest. (Richteren 1 vers 21 t/m 36) Zij sloten een wapenstilstand en leefden samen met de Kanaänieten. Dat beviel prima. Ze hadden er geen problemen mee om dagelijks met hen om te gaan. Daardoor kregen de Israëlieten te maken met de Kanaänitische levensstijl en de afgoderij. Ze werden er door beïnvloed en het sloot prima aan bij hun zondige natuur. In plaats van de Kanaänieten en hun afgodendienst te vernietigen, sloten de Israëlieten een compromis. Maar daardoor vormden de Kanaänieten een problematische afleiding voor de Israëlieten. Hun manier van leven, ook op religieus gebied, was een voortdurende verleiding (valstrik) voor hen.

Als u gelovig opgevoed bent en leeft uit het geloof of wanneer u later tot geloof gekomen bent, mag u weten dat u de Heilige Geest ontvangen hebt. (Efeze 1 vers 13) U bent het eigendom van de Here God en daarom mag Hij u ook vragen Hem in alles te gehoorzamen. Hij verklaart de oorlog met allerlei vijanden die er in uw leven zijn (overgebleven). Allerlei zondige gedragingen en houdingen die soms diep ingesleten zijn in uw leven en karakter. Hij geeft u de opdracht om die bolwerken van vijanden neer te halen. Om ze te verjagen en met de grond gelijk te maken in uw leven. De Heilige Geest wijst daarbij steeds weer nieuwe gebieden aan in uw leven waar die strijd gevoerd moet worden. Dat is een strijd die nooit stopt. Dan kan de verleiding er zijn om slechts een wapenstilstand te sluiten met die vijanden in plaats van hen volkomen en radicaal uit te roeien. Dan leeft u verder met die vijanden en door compromissen met hen te sluiten, lijkt dat aardig te gaan. Maar onderschat de kracht van die vijanden (bolwerken) niet! Stel dat boosheid of drift een van die bolwerken is in uw leven. U zult merken dat in een moment van zwakheid die boosheid of drift weer toeslaat. Of wanneer er een bolwerk van lust of begeerte in uw leven is. In een onbewaakt ogenblijk wordt u er weer door overvallen en wordt u in de verleiding gebracht om dat bolwerk te laten bestaan en er verder mee te leven. De Here God roept u op om de strijd (opnieuw) aan te gaan. Het is Pinksteren geweest en de Heilige Geest is uitgestort. Er is een overvloed aan goddelijke kracht voor u beschikbaar en u mag elke dag vragen om vervuld te worden met (die kracht van) de Heilige Geest. (Lukas 11 vers 13) Zo hoeft u niet in eigen kracht die strijd aan te gaan, maar u mag strijden in en door de kracht van de Heilige Geest. Dan zullen er overwinningen gehaald worden. Daar staat de Here God garant voor.

Ad Vastenhoud