Actie Kerkbalans 2015: draag dankbaar uw financiële steentje bij!

Hartelijk dank voor de reeds ontvangen toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2015. Vandaag is het alweer de laatste aangekondigde gelegenheid om uw schriftelijke toezegging in de daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte te deponeren. Vooruit, we laten de kerkbalansdoos nog een weekje langer staan. In plaats van schriftelijk kunt u uw kerkelijke bijdrage ook digitaal toezeggen en leveren via http://site.skgcollect.nl/85/doel/1135/kerkbalans-2015.html. Vandaag na de morgendienst zijn er kerkrentmeesters in de ontmoetingsruimte aanwezig voor uw eventuele vragen over de kerkelijke bijdrage en het lidmaatschap
van onze gemeente.